Over kinderopvang

Van overheidswege, met name vanuit de GGD,  is het verplicht dat bemiddeling via een gastouderbureau plaatsvindt.
Een gastouderbureau voert een aantal taken uit, zoals:

  • koppeling gastouder-vraagouder
  • plaatsing gastouder in landelijk register
  • uitvoeren jaarlijkse risico-inventarisatie bij gastouder
  • vervullen kassiersfunctie

Ik heb goede ervaringen met de volgende gastouderbureau’s:

Op hun websites vindt u uiteraard alle relevante informatie.

Wanneer u uw kind bij mij wilt onderbrengen, dan zal een gastouderbureau alles voor u regelen. Hoe dat in zijn werk gaat licht ik graag mondeling aan u toe.

De overheid betaalt mee:
In de Wet Kinderopvang is vastgelegd dat de overheid, de werkgever en de ouder zelf bijdragen aan de kosten voor kinderopvang. De Gastouderbureau’s en ik, als gediplomeerde gastouder,  staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Mijn registratienummer is 797249801. Hierdoor kunt u voor de opvangkosten aanspraak maken op de kinderopvangtoeslag. Per 1 januari 2019 zijn de maximale uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor opvang bij de gastouder € 6,15. De belastingdienst betaalt, afhankelijk van uw  (verzamel)inkomen, een percentage van dit tarief. De gastouderbureau’s kunnen u op dit gebied veel informatie verstrekken.  ‘Het Gastouderbureau’ heeft bijvoorbeeld op hun website een rekentool om de kosten snel en eenvoudig te berekenen voor de opvang van uw kind(eren).