KIKI methode

In de eerste helft van 2015 heb ik een KIKI training gevolgd. KIKI staat voor Kansen in Kinderen. In april 2015 heb ik mijn certificaat gehaald en ben nu een erkend VVE- gastouder. De KIKI-methode is ontwikkeld n.a.v. een VVE-programma (Veelzijdige Voorschoolse Educatie).
Dit houdt in dat  de kinderen op een speelse manier extra gestimuleerd worden in hun motorische,
sociaal-emotionele, taalkundige ontwikkelingen en in rekenprikkels. Dit vergemakkelijkt de opstap naar de basisschool.logo-kiki-nieuw5-e1382168775287

Iedere maand behandel ik een nieuw thema. Kiki de knuffelbeer, de thematafel en dagritmekaarten spelen hierin een belangrijke rol. Ook mogen de kinderen bij aankomst hun eigen foto ophangen, waardoor ze zich nog meer welkom voelen. Vanaf januari 2015 werk ik met deze methode en ik merk, dat de kinderen hier erg enthousiast in meegaan! Ook door de ouders wordt deze methode zeer gewaardeerd.

Voor meer informatie verwijs ik u naar www.kanseninkinderen.nl

IMG_2828

IMG_2705IMG_0373

IMG_2723