GGD Privacybeleid

Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van gastouderopvang Het Kinderbuurtje en haar website www.gastouderbaarn.nl.  Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Het Kinderbuurtje houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). Dit houdt in dat zij:

  • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons privacy beleid;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Gebruik van de diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor mijn dienst vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de kinderopvang uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op een eigen computer of die van een derde partij. Deze gegevens zullen niet worden gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Gewone persoonsgegevens
Onder gewone persoonsgegevens worden o.a. verstaan: naam, geboortedatum, BSN, adres gegevens en bankgegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst.

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn o.a. gegevens die betrekking hebben op geloofsovertuigingen maar ook medische gegevens. Deze gegevens zijn nodig voor het maken van de juiste koppeling tussen gastouder en vraagouder. Maar ook voor de bescherming van de vitale belangen van het kind.

Privacyformulier
Binnen Het Kinderbuurtje houden we alle persoonsgegevens bij in een Privacyformulier. Dit formulier is niet openbaar en wordt, indien nodig, alleen getoond aan de inspecteur Autoriteit Persoonsgegevens. In het formulier staat precies beschreven welke persoonsgegevens gevraagd worden, waar dit wordt bewaard en wie toegang heeft tot deze gegevens. Maar ook hoe lang de gegevens worden bewaard en wanneer zij worden vernietigd.

Vestrekking aan derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. Voor de verwerking van de gegevens wordt alleen gebruik gemaakt van het programma Microsoft Excel.

Gegevens binnen de EU
Het Kinderbuurtje verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Het Kinderbuurtje verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (< 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Het Kinderbuurtje  bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens Het Kinderbuurtje van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • Er wordt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid gehanteerd op al onze systemen;
  • Er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Onze maatregelen worden regelmatig geevalueerd;

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke van u ontvangen zijn. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Het Kinderbuurtje of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Mogen uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Veranderingen
Dit Privacybeleid is afgestemd op het gebruik van persoonsgegevens binnen Het Kinderbuurtje. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen, kunnen leiden tot wijzigingen in het privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig het privacybeleid te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Alle bezoekers hebben de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit mijn bestanden wilt laten halen, kunt u contact met mij op nemen. Zie de contactgegevens op deze website.

Vragen en feedback
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Nelleke van Buuren
gediplomeerd gastouder
De Galei 2
3742 HE Baarn
(06) 44 65 43 82
nelleke@gastouderbaarn.nl

Ingeschreven bij het
Landelijk Register Kinderopvang
onder nr. 797249801
KvK nr. 51943808

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten